Postanowiłem zrobić sobie mały „księgozbiór” z linkami do stron fotograficznych, w szerokim tego słowa znaczeniu.